Pri ochoreniach ako je Covid-19 je dôležité rozoznať, kedy nastáva exponencionálny rast.

Ako sa pozerať na tieto dáta?
Modrá čiara znázorňuje počet prípadov na Slovensku. Žltá je koeficient prípadov v daný deň oproti predošlému. Ak je teda v prvý deň 10 prípadov a na ďalší je 25 (10+15 nových), koeficient je 1.5.

Exponencionálny rast nastáva v momente, keď je koeficient stále rovnaký. Na tomto grafe (kde osa X ide 5-10-15-20) je exponencionálny rast znázornený „hokejkovým rastom“ Na logaritmickom grafe (kde by osa X išla 1-10-100-1000) by to bola čiara v 45 stupňovom stúpaní.